Zhanjiang City Ruicheng Imp. & Exp. Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm
SISAL ROPES
JUTE YARN
JUTE ROPES
SISAL YARN
1,50 US$ - 3,00 US$/Kilogram
1000 Kilogram(Min. Order)
1,50 US$ - 3,00 US$/Kilogram
1000 Kilogram(Min. Order)
1,50 US$ - 3,00 US$/Kilogram
1000 Kilogram(Min. Order)
1,50 US$ - 3,00 US$/Kilogram
1000 Kilogram(Min. Order)